راز بلاگ

مرجع وبلاگ های ایرانی


خنده ی ترانه

باد ونی وشبانه زبانه ای که خندید

در دل این زبانه جوانه ای که خندید

بر شانه های شب بغض گل کردو صبح دیدند

روی لب نگاهت ترانه ای که خندید

در یک ده خرابه دیدم به حال زارم

باچشم های خرسند ویرانه ای که خندید

در سایه های دیوار خورشید آب می خورد

برشمع عاشقانه پروانه ای که خندید

صبحی طلوع می کردبرگرده های مغرب

از داغ تاولی سرخ بر شانه ای که خندید

بر دست های شاعر شعر وشراب مانده است

در مستی وشکوه دیوانه ای که خندید.برچسب ها:
منبع مطلب